Izračun mirovine

Informativni izračun mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju možete zatražiti putem prijave na portal e-Građani, i nakon pribavljanja korisničkog imena i lozinke možete ući i na korisničke stranice HZMO-a i taj informativni izračun je besplatan

Za informativni izračun mirovine možete se obratiti nadležnoj područnoj službi ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Zahtjev se može podnijeti i pisanim putem, popunjavanjem tiskanice zahtjeva za informativni izračun mirovine.
Ta usluga stoji 9,29 EUR, a uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj svoti usluge za informativni izračun mirovine u originalu.

Podaci za popunjavanje naloga za plaćanje naknade Zavodu:
 
Naziv računa: Državni proračun RH
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR26
Poziv na broj primatelja: 5908-558-OIB (vlastiti osobni identifikacijski broj)
Svrha uplate: Informativni izračun mirovine
 
Adrese i telefonske brojeve pronaći ćete na stranici HZMO-a.

Za prikaz okvirne projekcije iznosa mirovine temeljem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja možete koristiti e-uslugu Moja mirovina Središnjeg registra osiguranika REGOSA-a.

Način izračuna

Način izračuna starosne i prijevremene starosne, najniže i najviše mirovine kao i posebnosti izračuna obiteljske i invalidske možete pogledati na stranici HZMO-a  

Izračun mirovine

Dodani staž

Prilikom izračuna mirovine majci ili posvojiteljici koja ispunjava uvjete za mirovinu, navršenom mirovinskom stažu dodaje se 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete (ne za ispunjenje uvjeta za stjecanje prava, nego za određivanje visine mirovine).
Iznimno pravo na dodani staž ostvaruje otac ili posvojitelj djeteta ako je koristio pretežni dio dodatnog rodiljnog dopusta.