Izračun mirovine

Informativni izračun mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju možete zatražiti putem prijave na portal e-Građani, i nakon pribavljanja korisničkog imena i lozinke možete ući i na korisničke stranice HZMO-a. Taj je informativni izračun besplatan

Za informativni izračun mirovine možete se obratiti nadležnoj područnoj službi ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Usluga stoji 70 kuna, a za izračun će vam biti potrebna osobna iskaznica i radna knjižica (ili preslike tih isprava).

Zahtjev za informativni izračun mirovine može se podnijeti i pisanim putem, popunjavanjem tiskanice zahtjeva za informativni izračun.
Uz tiskanicu zahtjeva treba priložiti potvrdu o uplaćenoj naknadi za informativni izračun mirovine koja sada iznosi 70,00 kn.
 
Informativni izračun mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju možete zatražiti putem prijave na portal e-Građani, i nakon pribavljanja korisničkog imena i lozinke možete ući i na korisničke stranice HZMO-a. Taj je informativni izračun besplatan.

Adrese i telefonske brojeve pronaći ćete na stranici HZMO-a.

Način izračuna

Način izračuna starosne i prijevremene starosne, najniže i najviše mirovine kao i posebnosti izračuna obiteljske i invalidske možete pogledati na stranici HZMO-a  

Izračun mirovine

Dodani staž

Prilikom izračuna mirovine majci ili posvojiteljici koja ispunjava uvjete za mirovinu, navršenom mirovinskom stažu dodaje se 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete (ne za ispunjenje uvjeta za stjecanje prava, nego za određivanje visine mirovine).

Iznimno pravo na dodani staž ostvaruje otac ili posvojitelj djeteta ako je koristio pretežni dio dodatnog rodiljnog dopusta.