Rad djece i maloljetnika

Osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti

Stariji od 15 godina

Maloljetnik u dobi od 15 godina i stariji, osim osobe koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može biti zaposlen samo uz odobrenje roditelja ili staratelja, a staratelj to odobrenje može izdati samo uz prethodno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.
 
Iznimno, djeca i maloljetnici mogu sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih i drugih sličnih djela, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njihovo  zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj. Za takav rad potrebno je odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Poslovna sposobnost

Ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz toga ugovora. Tada ugovor o radu možete sami sklopiti i raskinuti, kao i poduzimati sve ostale radnje koje su povezane s tim ugovorom.

Posebna zaštita

Kao maloljetnik uživate posebnu zaštitu od prekovremenog i noćnog rada, te rada u preraspodijeljenom, odnosno nejednakom radnom vremenu, a poslodavac vam je obvezan osigurati i najmanje pet tjedana godišnjeg odmora godišnje.

Maloljetnik ne smije raditi prekovremeno, niti smije raditi duže od osam sati tijekom razdoblja od 24 sata, a pravo na stanku (pauzu) u trajanju od trideset minuta neprekidno ima svakog radnog dana kada radi najmanje četiri i pol sata dnevno.