Rad djece i maloljetnika

Maloljetnici stariji od 15 godina koji ne pohađaju obvezno osnovno obrazovanje mogu se zaposliti samo uz ovlaštenje roditelja ili skrbnika

Rad djece je zabranjen. Osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti.  

Iznimno, takva djeca i maloljetnici mogu sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih i drugih sličnih djela, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njihovo  zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj. Za takav rad potrebno je odobrenje inspektora rada.

Stariji od 15 godina

Maloljetnik s 15 i stariji od 15 godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti samo uz ovlaštenje roditelja ili skrbnika, a skrbnik to ovlaštenje može dati samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Poslovna sposobnost

Ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz toga ugovora. Tada ugovor o radu možete sami sklopiti i raskinuti, kao i poduzimati sve ostale radnje koje su povezane s tim ugovorom.

Posebna zaštita

Kao maloljetnik uživate posebnu zaštitu od prekovremenog i noćnog rada, te rada u preraspodijeljenom, odnosno nejednakom radnom vremenu, a poslodavac vam je obvezan osigurati i najmanje pet tjedana godišnjeg odmora godišnje.