Premještaj na drugo radno mjesto

Poslodavac vas bez vaše suglasnosti ne može premjestiti na drugo radno mjesto, nego vam mora ponuditi izmjenu ugovora o radu koju ne morate prihvatiti

Ugovor o radu ne može se mijenjati jednostranom voljom bilo koje od ugovornih strana, što znači da vas poslodavac bez vaše suglasnosti ne može premjestiti na drugo radno mjesto.

Može vam, međutim, ponuditi izmjenu ugovora o radu, a o vama ovisi hoćete li je prihvatiti.

Otkaz s ponudom novog ugovora

U slučaju da odbijete ponuđenu izmjenu ugovora o radu, poslodavac vam može otkazati ugovor o radu i istodobno predložiti sklapanje novog ugovora s izmijenjenim uvjetima. Prihvatite li ponudu poslodavca, pridržavate pravo da pred nadležnim sudom osporavate takve izmjene ugovora o radu.