Rad trudnica i majki

Tijekom trudnoće i korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, poslodavac vam ne može otkazati ugovor o radu

Poslodavac trudnicu ne smije odbiti zaposliti zbog njezina stanja, otkazati joj ugovor o radu niti joj ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu.

Zaštita se odnosi i na rok od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja jednim od pobrojanih prava.

Poslodavac trudnicu ne smije odbiti zaposliti zbog njezina stanja, otkazati joj ugovor o radu niti joj ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Zaštita od otkaza odnosi se i na majke koje:

  • koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust
  • rade s polovicom punog radnog vremena ili s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane brige i njege djeteta
  • koriste dopust za dojenje djeteta
  • koriste dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Prekovremeni i noćni rad

Trudnica u prekovremenom radu,  preraspodjeli, odnosno nejednakom rasporedu radnog vremena može raditi samo ako poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile kod prekovremenog rada, a u noćnom radu samo ako je takav rad ona zatražila i ako je ovlašteni liječnik ocijenio da noćni rad ne ugrožava njezin život ili zdravlje kao i život ili zdravlje djeteta.

Ako tijekom korištenja nekog od tih prava namjeravate mijenjati način korištenja tog prava ili namjeravate ponovno uspostaviti neiskorišteno pravo, dužni ste o tome obavijestiti poslodavca.