Rad trudnica i majki

Tijekom trudnoće i korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu

Zaštita se odnosi i na rok od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja jednim od pobrojanih prava.

Poslodavac trudnicu ne smije odbiti zaposliti zbog njezina stanja, otkazati joj ugovor o radu niti joj ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Zaštita od otkaza odnosi se i na majke koje:
  • koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust
  • rade s polovicom punog radnog vremena ili s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane brige i njege djeteta
  • koriste dopust za dojenje djeteta
  • koriste dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Prekovremeni i noćni rad

Trudnica i roditelj s djetetom do osam godina života u prekovremenom radu može raditi samo ako poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Također, u nejednakom rasporedu i preraspodjeli radnog vremena može raditi samo ako poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad trudnica, roditelj s djetetom do osam godina života, roditelj koji radi s polovicom punog radnog vremena kojem je to pravo priznato radi njege djeteta i radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Radnica tijekom trudnoće, dok doji i do godine dana života djeteta nije obvezna raditi u noćnom radu. Potrebno je pribaviti i dostaviti poslodavcu potvrdu ovlaštenog liječnika, kojom se potvrđuje da je to nužno za sigurnost i zdravlje radnice odnosno za sigurnost i zdravlje djeteta.

Ako tijekom korištenja nekog od tih prava namjeravate mijenjati način korištenja tog prava ili namjeravate ponovno uspostaviti neiskorišteno pravo, dužni ste o tome obavijestiti poslodavca.