Ugovor o radu

Provjerite što mora sadržavati ugovor o radu i u kakvom ste položaju ako s poslodavcem niste sklopili pisani ugovor

Ugovorom o radu zasniva se radni odnos - na neodređeno ili određeno vrijeme. Svaki od ta dva oblika ugovora može biti na puno ili nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku.

Ako s poslodavcem niste potpisali ugovor o radu, prije nego što počnete raditi on vam je obvezan uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ne izda li vam tu potvrdu ili u propisanom roku s vama ne sklopi pisani ugovor o radu, smatra se da je poslodavac sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Poslodavac vam prema Zakonu o radu u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja mora uručiti primjerak prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Sadržaj ugovora o radu

Svaki ugovor o radu mora sadržavati odredbe o:
  • strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
  • mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
  • nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
  • danu početka rada
  • očekivanom trajanju ugovora u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme
  • trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, odnosno načinu određivanja trajanja toga odmora
  • otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac
  • osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
  • trajanju redovnog radnog dana ili tjedna.