Privremena zaštita

Privremena zaštita odobrava se kada stranci u velikom broju dolaze u Hrvatsku iz zemlje u kojoj je zbog rata ili njemu sličnog stanja, općeg nasilja ili unutarnjih sukoba došlo do kršenja ljudskih prava

Privremena zaštita je zaštita hitnog i privremenog karaktera odobrena u izvanrednom postupku u slučajevima masovnog priljeva ili predstojećeg masovnog priljeva raseljenih osoba iz trećih zemalja koje se ne mogu vratiti u zemlju svog podrijetla, osobito ako postoji rizik da zbog tog priljeva nije moguće učinkovito provesti postupak za odobrenje međunarodne zaštite, radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu.

Najdulje vrijeme trajanja privremene zaštite je tri godine. Privremena zaštita odobrava se na vrijeme od godinu dana, a može se automatski produžiti na vrijeme od šest mjeseci, ali ne duže od godinu dana. Iznimno, može se produžiti za još najviše godinu dana na temelju odluke Vijeća Europske unije. Privremena zaštita prestaje istekom najduljeg dopuštenog vremena njezinog trajanja ili odlukom Vijeća Europske unije.

Prava i obveze stranaca pod privremenom zaštitom

Stranci pod privremenom zaštitom imaju pravo na:
  • boravak
  • socijalnu skrb sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi
  • zdravstvenu zaštitu
  • osnovno i srednje obrazovanje
  • informacije o pravima i obvezama
  • rad
  • spajanje obitelji
  • slobodu vjeroispovijesti
  • iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom (izdaje se na rok od jedne godine).
Stranac koji tijekom trajanja privremene zaštite podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu ne može koristiti prava tražitelja međunarodne zaštite dok mu traje privremena zaštita.