Prekogranična naplata uzdržavanja

U Republici Hrvatskoj u primjeni su međunarodni ugovori i pravni akti Europske unije kojima se uređuju određena pitanja prekogranične naplate uzdržavanja

I/. Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

Od 1. srpnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.
 
Kako bi se olakšala prekogranična naplata tražbina za uzdržavanje uspostavljen je sustav suradnje između Središnjih tijela država članica Europske unije (osim Danske). Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove Središnjeg tijela Republike Hrvatske.
 
Uzdržavane osobe koje nastoje naplatiti uzdržavanje i obveznici uzdržavanja protiv kojih je donesena odluka o uzdržavanju mogu podnijeti, na obrascima sadržanima u prilozima Uredbe, odgovarajuće zahtjeve:
 
Uzdržavane osobe koje nastoje naplatiti uzdržavanje mogu podnijeti: 
  • Zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke
  • Zahtjev za izvršni postupak sudske odluke donesene ili priznate u zamoljenoj državi članici
  • Zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad nema odluke, što uključuje prema potrebi i utvrđivanje roditeljstva
  • Zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad priznavanje i izvršivost sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica, nije moguće
  • Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici
  • Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica.  
Obveznici uzdržavanja protiv kojih je već donesena odluka o uzdržavanju mogu podnijeti:
 
  • Zahtjev za priznavanje sudske odluke na temelju koje se izvršenje prethodne sudske odluke suspendira ili ograničuje u zamoljenoj državi članici
  • Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici
  • Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica.
 
Moguće je i podnošenje zahtjeva za posebne mjere, ako nije podnesen niti jedan od gore navedenih zahtjeva. Zahtjevom za posebne mjere mogu se tražiti određene mjere koje su korisne i potrebne kako bi potencijalnom podnositelju nekog od gore navedenih zahtjeva pomogle pri podnošenju zahtjeva ili utvrđivanju treba li koji od gore navedenih zahtjeva podnijeti.
 
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će osigurati pomoć pri slanju i zaprimanju zahtjeva, pri pokretanju postupka ili omogućavanju lakšeg pokretanja postupka na temelju zahtjeva, pružiti pomoć pri osiguranju informacija o mogućnostima ostvarivanja pravne pomoći u državi kojoj se podnosi zahtjev i dr. 

II/. Konvencija o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja, Den Haag, 2007., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. kolovoza 2014. godine
 
U Republici Hrvatskoj u primjeni je i Protokol o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja, Den Haag, 2007.
  
III/. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York, 1956

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove Prijamnog tijela u postupcima radi naplate uzdržavanja povodom zahtjeva zaprimljenih iz drugih država ugovornica Konvencije i poslove Otpremnog tijela u postupcima povodom zahtjeva za naplatu uzdržavanja od obveznika koji se nalazi u drugoj državi ugovornici ove Konvencije.
 
Detaljnije informacije o podnošenju zahtjeva za prekograničnu naplatu uzdržavanja dostupne su na dolje navedenim kontakt podacima i korisnim poveznicama.

Kontakt podaci Središnjeg tijela te Prijamnog tijela odnosno Otpremnog tijela Republike Hrvatske:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: pisarnica@mrosp.hr  
Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece