Međudržavno posvojenje

U Republici Hrvatskoj je 1. travnja 2014. godine stupila je na snagu Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, sastavljena u Den Haagu, 29. svibnja 1993. godine

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je Središnje tijelo Republike Hrvatske za Konvenciju o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (Den Haag, 1993.).

Postupak međudržavnog posvojenja djeteta iz države ugovornice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem 

Osobe koje imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovom državljanstvu, koje žele posvojiti dijete iz druge države ugovornice Konvencije, podnose Hrvatskom zavodu za socijalni rad pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
 
Po pribavljanju pozitivnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji podnose zahtjev za posvojenje djeteta iz određene države ugovornice Konvencije Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
 
Zahtjevu se prilaže kopija pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o podobnosti i prikladnosti za posvojenje djeteta, ne starija od godinu dana.
 
Po zaprimanju zahtjeva Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će obavijestiti potencijalne posvojitelje o mogućnosti međudržavnog posvojenja djeteta iz navedene države ugovornice kao i potrebnoj dokumentaciji. Popis dokumenata potrebnih za posvojenje djeteta određuje država iz koje se posvaja dijete.

Postupak međudržavnog posvojenja djeteta iz države koja nije ugovornica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem:

Hrvatski državljani koji žele posvojiti dijete iz druge države koja nije ugovornica Konvencije nakon dovršenog postupka pred Hrvatskim zavodom za socijalni rad kojim se utvrđuje podobnosti odnosno prikladnosti za posvojenje djeteta obraćaju se samostalno zahtjevom za posvojenje djeteta nadležnim tijelima države iz koje žele posvojiti dijete.
 
Po okončanju postupka međudržavnog posvojenja djeteta iz druge države posvojitelji moraju u Republici Hrvatskoj zatražiti priznanje strane sudske odluke o posvojenju od nadležnog suda Republike Hrvatske kako bi odluka o posvojenju imala pravne učinke u Republici Hrvatskoj.
 
Kontakt podatci:
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: pisarnica@mrosp.hr
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti