Krivotvorine i piratstvo

Piratstvo i krivotvorenje srodni su po tome što se u oba slučaja radi o neovlaštenom korištenju prava intelektualnog vlasništva

Krivotvoreni proizvodi ili krivotvorine su proizvodi neovlašteno označeni tuđim zaštićenim žigom koji najčešće imitiraju originalni proizvod označen žigom tako da na prvi pogled stvaraju dojam da se radi o originalnom proizvodu. Stavljanjem u promet krivotvorina krše se odredbe Zakona o žigu, te u određenim slučajevima, odredbe Kaznenog zakona (Glava 27).

Piratski proizvodi (kolokvijalno „pirati“) su proizvodi na kojima se nalaze glazbena (audio) djela, kinematografska (audiovizualna) ili druga autorska djela snimljena na nosačima zvuka i/ili slike bez odobrenja autora i/ili nositelja srodnih prava kao i proizvodi kojima se povrjeđuje industrijski dizajn. Neovlašteno davanje na korištenje, skidanje i distribuiranje audio i audiovizualnih djela te softvera  na internetu naziva se internetskim piratstvom. Stavljanjem u promet piratskih proizvoda krše se odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te, u određenim slučajevima, odredbe Kaznenog zakona (Glava 27).

Kako prepoznati krivotvorine i piratske proizvode na tržištu

Većina nezakonitih aktivnosti vezanih uz prodaju krivotvorina i piratskih sadržaja danas se odvija putem interneta (oglašavanjem u oglasnicima i na društvenim mrežama te ponudom na posebnim internetskim stranicama).
Poseban oprez preporuča se potrošačima prilikom kupnje proizvoda putem internetskih servisa (e-trgovina). Originalne proizvode označene žigom (kolokvijalno „brendirane“) prodavat će, u pravilu, samo nositelji žiga odnosno njihovi ovlašteni internetski distributeri ili korisnici licence, putem svojih internetskih prodavaonica.

Za korištenje autorskih djela putem interneta te putem mobilnih uređaja potrebno je koristiti legalne internetske servise koji nude korisnicima autorska djela iz različitih kategorija (glazbu, filmove, računalne igrice, e-knjige i sl.), uz plaćanje odgovarajuće mjesečne naknade za autore i druge nositelje prava.
U fizičkom svijetu potrošač se može zaštititi od kupovine krivotvorine (proizvoda neovlašteno označenog zaštićenim žigom) prvenstveno odabirom mjesta kupnje. Originalni proizvodi sa zaštićenim žigom u pravilu se ne prodaju na klupama, sajmovima, tržnicama i sl. Loša kvaliteta izrade i niska cijena također ukazuju na mogućnost da se radi o krivotvorini.

Porijeklo proizvoda je također jedan od mogućih pokazatelja, a moguće ga je utvrditi uvidom u obavijest bilo originalno ušivenu na proizvodu od strane proizvođača, bilo priloženu uz proizvod kao obavijest o proizvodu na hrvatskom jeziku koja je obavezna prilikom stavljanja proizvoda u promet na hrvatskom tržištu.


Potrošači mogu prepoznati piratske proizvode prema sljedećem:
  • mjesto kupnje glazbenog nosača zvuka ili nosača zvuka i slike sa snimljenim filmovima ili drugim audiovizualnim djelima, računalnim igricama i sl. može ukazivati na to da se radi o piratskom proizvodu. Ako se takvi proizvodi prodaju na štandovima, sajmovima, tržnicama ili drugim prigodnim prodajama postoji mogućnost da se na prodaju nudi piratski proizvod.
  • niska cijena proizvoda može biti jedan od pokazatelja da se posumnja u originalnost proizvoda, kao i sam vanjski izgled proizvoda (omot CD-a ili DVD-a je preslika originala, ne navodi se diskograf odnosno producent ili nedostaju neki drugi podaci, koji se uobičajeno navode pri legalnoj objavi djela).
Potrebno je naglasiti važnost opreznog i informiranog pristupa potrošača kupnji proizvoda, osobito kupnji putem elektroničke trgovine (putem interneta) pri čemu treba voditi računa o tome da danas gotovo da i nema grane industrije koja nije pogođena problemom krivotvorenja, a svi  krivotvoreni proizvodi su u načelu rizični jer mogu predstavljati određenu opasnost za njihove korisnike. Među iznimno opasne krivotvorene proizvode ubrajamo krivotvorene lijekove i medicinske proizvode, hranu i piće, rezervne dijelove za vozila, pesticide i ostale kemijske proizvode, elektroničke proizvode, dječje igračke i drugo.
 
Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo objavila je brojne studije i istraživanja vezane uz problem krivotvorenja i piratstva kojima se može pristupiti ovdje.