Izdavanje vize na granici

Republika Hrvatska od 01. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja

Vizni režim Republike Hrvatske dio je pravne stečevine Unije.

Od 1. siječnja 2023. hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi izdaju schengenske vize i to: zrakoplovno-tranzitnu vizu (viza A), kratkotrajnu vizu (viza C) te nacionalnu dugotrajnu vizu (viza D).
Stranac kojemu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, istu je dužan pribaviti prije ulaska u Republiku Hrvatsku, međutim, ista se može iznimno izdati i na graničnom prijelazu kada stranac nije bio u mogućnosti vizu pribaviti u diplomatsko konzularnim uredima, a posjeduje isprave kojima dokazuje da se radi o nepredviđenim i neodložnim razlozima za njeno izdavanje na graničnom prijelazu.

Na graničnom prijelazu može se izdati viza:
 • za boravak do 15 dana,
 • u svrhu tranzita,
 • pomorcu u svrhu tranzita.
Viza izdana na graničnom prijelazu je jedinstvena viza (Schengenska viza) i  izdaje se samo u iznimnim slučajevima, s maksimalnim trajanjem do 15 dana.
Na graničnom prijelazu neće se izdavati vize državljanima trećih zemalja koji potpadaju u kategoriju osoba za koje je potrebna prethodna suglasnost, sukladno Prilogu 16. Priručnika o vizama (Visa Code Handbook).

U slučaju da je potrebno učiniti iznimku zbog humanitarnih razloga, razloga nacionalnog interesa ili međunarodnih obveza, takvoj osobi će se izdati viza s ograničenom teritorijalnom valjanošću (tzv. LTV viza) i ista će vrijediti samo za Republiku Hrvatsku.

U Republici Hrvatskoj vize se mogu izdati na slijedećim graničnim prijelazima i to:

sa Republikom Srbijom
 • Erdut
 • Bajakovo
sa Crnom Gorom
 • Karasovići 
sa Bosnom i Hercegovinom
 • Županja
 • Slavonski Brod
 • Stara Gradiška
 • Maljevac
 • Jasenovac
 • Hrvatska Kostajnica
 • Ličko Petrovo Selo
 • Kamensko
 • Vinjani Donji
 • Metković

granični prijelazi na rijekama
 • Slavonski Brod
 • Osijek
 • Vukovar
pomorski granični prijelazi 
 • Rijeka
 • Ploče
 • Zadar
 • Šibenik
 • Split
 • Dubrovnik
 • Raša-Bršica
 • Umag
 • Pula
 • Mali Lošinj
 • Ubli
 • Vis
 • Cavtat
zračni granični prijelazi 
 • Zagreb
 • Pula
 • Rijeka
 • Zadar
 • Split
 • Dubrovnik
 • Osijek
 • Mali Lošinj
 • Brač
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize na graničnom prijelazu stranac je dužan popuniti i potpisati Obrazac zahtjeva za vizu, imati valjanu putovnicu koja mora imati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize i biti izdana u posljednjih 10 godina, a njen rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od datuma kada se namjerava napustiti Schengensko područje, priložiti valjanu fotografiju, dati otiske prstiju (ako prethodno nisu bili izuzeti unazad 59 mjeseci), predočiti dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi te dokumentaciju koja se odnosi na dokazivanje svrhe boravka, sredstava za uzdržavanje i mogućnost povratka u matičnu zemlju ili mogućnost ulaska u treću zemlju.
 
Upravna pristojba za izdanu vizu iznosi 80 eura.