Vize

Saznajte koji su vam dokumenti (vize ili dozvole) potrebni za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine, kao država članica Europske unije, primjenjuje zajedničku viznu politiku Unije u dijelu koji se odnosi na zajednički vizni režim.
 
Viza je odobrenje za:
 • tranzit kroz ili namjeravani boravak na području Hrvatske u trajanju do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana;
 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka u Hrvatskoj.

Vrste viza su:
 • zrakoplovno-tranzitna viza (viza A)
 • kratkotrajna viza (viza C).
 
Viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.
 
Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina.
 
Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali Zakonom o strancima propisani uvjeti za ulazak stranaca.
 
Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.
 
Pregled viznog sustava, tj. informacija je li strancu potrebna viza ili ne za Hrvatsku, dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Stranim se državljanima zbog mogućih promjena svakako preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu Hrvatske, odnosno provjeriti na javnim mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta.
 
VAŽNA OBAVIJEST:
Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
 
Stranci koji su nositelji:
 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst odluke možete pogledati u Službenom listu Europske unije Odluka br. 565/2014 Europskog parlamenta i vijeća.

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske. Olakšani ulazak stranih državljana na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize

Zahtjev za vizu podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu ili u viznom centru VFS Global. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata ili viznog centra u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.
 
Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize. Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.
 
Zahtjev za vizu podnosi se najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno je kontaktirati nadležno veleposlanstvo ili konzulat u kojem podnositelj zahtjeva namjerava podnijeti zahtjev sa serijskim brojem i zaporkom te dokazom o uplati vizne pristojbe.  

Zahtjevi za hrvatsku vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima koji se nalaze u: Alžiru, Armeniji, Azerbajdžanu, Bahrein, Bjelarus, Egiptu, Filipinima, Indiji, Indoneziji, Jordanu, Južnoj Africi, Kataru, Kazahstanu, Kini, Kosovo, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Mongoliji, Nigeriji, Omanu, Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Tajlandu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajini i Vijetnamu. Kontakt podaci i adrese viznih centara dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
 
Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev možete pročitati na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Dokumentacija uz zahtjev.

Na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova pronaći ćete i sve potrebne obrasce.
Obrasci.

Iznimno i u posebno opravdanom slučaju, ako stranac nije mogao podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske i priložio je, ako je potrebno, isprave kojima se dokazuju nepredviđeni i neodložni razlozi za ulazak u Republiku Hrvatsku, kratkotrajnu vizu može izdati nadležna policijska postaja na državnoj granici: za boravak do 15 dana, u svrhu tranzita te pomorcu u svrhu tranzita.

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail: vize@mvep.hr.