Državljani EU-a - glasovanje u RH

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u RH trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti biračko pravo

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj trebaju se posebno registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Glasovanje na lokalnim izborima

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj registriraju se tako da podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
 
Uz zahtjev se prilaže:
  • preslika inozemne identifikacijske isprave
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori
  • izjava da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin. 

Državljani drugih članica EU koji su na lokalnim izborima zatražili upis u registar birača i nakon provedenih lokalnih izbora ostaju upisani u registar birača. Iz registra birača se brišu ako sami zatraže brisanje. Također, mogu se brisati iz registra birača i po službenoj dužnosti u slučaju gubitka biračkog prava ili ako su se iselili iz Republike Hrvatske.

Uvjeti pod kojima se državljani EU-a mogu kandidirati na lokalnim izborima

Na lokalnim izborima državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati i biti izabran za člana predstavničkog tijela jedinica pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da mu u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji je državljanin, nije pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, odnosno da pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku nije lišen prava na kandidiranje.

Ako se na listi za izbor članova predstavničkih tijela nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz listu kandidata ili uz kandidaturu mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.
 
Državljani drugih država članica EU ne mogu se kandidirati i biti birani za izvršnu vlast na lokalnoj razini, odnosno izvršno tijelo na lokalnoj razini (u općini je to općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan).

Izbori za Europski parlament 

Državljani drugih država članica EU koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj moraju se registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
 
Državljani drugih država članica EU da bi glasovali u RH trebaju podnijeti zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
 
Uz zahtjev za upis u registar birača dužni su predočiti:
  • izjavu u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihova prebivališta u Republici Hrvatskoj gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno
  • izjavu da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj
  • izjavu da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin. 
 
Državljani drugih država članica koji su zatražili upis u registar birača na izborima za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske, nakon provedenih izbora brišu se iz registra birača po službenoj dužnosti.

Obrasce zahtjeva i izjava možete pronaći u rubrici Dokumenti.