Vozila stranih državljana

Saznajte koja su pravila za sudjelovanje u prometu u Hrvatskoj za motorna vozila stranih državljana

Motorna i priključna vozila registrirana izvan teritorija Republike Hrvatske mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju:
  • važeću prometnu dozvolu, dokaz o tehničkoj ispravnosti, registarske pločice koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano
  • međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu koju je izdalo nadležno tijelo države na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.
Vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Hrvatskoj i njihova osoblja, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj, mogu sudjelovati u prometu samo ako su registrirana u Hrvatskoj.

Vozila registrirana u inozemstvu koja su u vlasništvu stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj ili hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u Hrvatsku, mogu sudjelovati u prometu najduže tri mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku.

Za vozila stranaca kojima je odobren privremeni boravak prometna se dozvola izdaje s rokom važenja do dana do kojeg im je odobren privremeni boravak, odnosno na vrijeme na koje im je odobren privremeni uvoz vozila, ako je taj rok kraći od odobrenog boravka.

Za vozila registrirana u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, prilikom preregistracije vozila u Republici Hrvatskoj, bez promjene vlasništva, priznaju se dokazi o tehničkoj ispravnosti vozila izdani u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, ako udovoljavaju rokovima određenim za tehničke preglede vozila u Republici Hrvatskoj. Za vozila registrirana u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, prilikom preregistracije vozila u Republici Hrvatskoj, s promjenom vlasništva i za vozila registrirana izvan Europskog gospodarskog prostora priznaju se samo dokazi o tehničkoj ispravnosti vozila izdani od ovlaštenih stanica za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.