Vozila stranih državljana

Saznajte koja su pravila za sudjelovanje u prometu u Hrvatskoj za motorna vozila stranih državljana

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu u Hrvatskoj samo ako imaju:
  • važeću prometnu dozvolu i registarske pločice što ih je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano
  • međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu izdanu od nadležnog tijela strane zemlje na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.

Vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Hrvatskoj i njihova osoblja, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj, mogu sudjelovati u prometu samo ako su registrirana u Hrvatskoj.

Vozila registrirana u inozemstvu koja su u vlasništvu stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj ili hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u Hrvatsku, mogu sudjelovati u prometu najduže tri mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku.

Za vozila stranaca kojima je odobren privremeni boravak prometna se dozvola izdaje s rokom važenja do dana do kojeg im je odobren privremeni boravak, odnosno na vrijeme na koje im je odobren privremeni uvoz vozila, ako je taj rok kraći od odobrenog boravka.

U Hrvatskoj se prilikom registracije vozila priznaju samo dokazi o tehničkoj ispravnosti izvršeni u stanicama za tehnički pregled vozila koje za to ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje u Hrvatskoj. Stoga se i vozila osoba koje su se doselile u Hrvatsku, prilikom preregistracije moraju podvrgnuti pregledu tehničke ispravnosti u jednoj od ovlaštenih stanica za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.