Prekršajne kazne u prometu

Ako kao strani državljanin počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske, podliježete odgovarajućim kaznenim sankcijama

Ukoliko ste stranac ili hrvatski državljanin koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a počinili ste prometni prekršaj, smatrat će se da ste novčanu kaznu u cijelosti platili ukoliko:
  • novčanu kaznu platite na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma ili polovice točno određenog iznosa novčane kazne ukoliko se radi o prekršaju za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 265,45 eura (2000 kuna) za fizičku osobu
  • nakon provedenog prekršajnog postupka i donošenja odluke o prekršaju kojom vam je izrečena novčana kazna, platite dvije trećine izrečene novčane kazne u roku određenom odlukom kojom je ta kazna izrečena.

Ako vam policijski službenik na mjestu počinjenja prekršaja izrekne novčanu kaznu i odredi troškove postupka, a vi odbijete platiti kaznu i troškove, policijski službenik može:
  • dovesti vas prekršajnom sucu uz podnošenje optužnog prijedloga koji će vas odmah ispitati
  • u određenim okolnostima privremeno vam oduzeti putnu ili drugu ispravu ili vozačku dozvolu ako je to potrebno kako bi se osigurala vaša prisutnost u prekršajnom postupku, odnosno kako bi vas se spriječilo u činjenju novih prekršaja ili u sprječavanju ili otežavanju dokazivanja u postupku.
Ako vam je nepravomoćnom presudom izrečena kazna, rok plaćanja izrečene novčane kazne može vam se odrediti odmah. Ukoliko ne uplatite novčanu kaznu u roku određenom odlukom o prekršaju, novčana kazna odmah će vam se zamijeniti kaznom zatvora.

Prekršajna evidencija i registar neplaćenih novčanih kazni

Ukoliko ste strani državljanin počinitelj prekršaja i imate određen OIB, bit ćete evidentirani u Registru neplaćenih novčanih kazni kada vam odluka o prekršaju postane pravomoćna, a izrečenu novčanu kaznu niste uplatili u roku određenom odlukom o prekršaju.

Ako ste strani državljanin počinitelj prekršaja bez OIB-a, unatoč neplaćenoj novčanoj kazni, ne možete biti evidentiran u Registru neplaćenih novčanih kazni, ali po ostalim podacima (ime i prezime, datum rođenja, možebitni MBG) možete biti evidentirani u Prekršajnoj evidenciji, po unosu pravomoćne prekršajne sankcije.

Sukladno odredbama Prekršajnog zakona, osoba bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, koja ne plati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu za počinjeni prekršaj, nakon ponovnog ulaska u Republiku Hrvatsku, može biti dovedena nadležnom prekršajnom sudu, koji će izrečenu novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora.

Registar neplaćenih novčanih kazni kao i Prekršajnu evidenciju ustrojava Ministarstvo pravosuđa i uprave.