Prekršajne kazne u prometu

Ako kao stranac počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske podliježete odgovarajućim kaznenim prekršajno-pravnim sankcijama

Ako kao strani državljanin, odnosno državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora ili državljanin države koja je članica Europskog gospodarskog prostora ili hrvatski državljanin koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske, podliježete odgovarajućim kaznenim prekršajno pravnim sankcijama.

Ukoliko ste stranac, odnosno državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora ili državljanin države koja je članica Europskog gospodarskog prostora ili hrvatski državljanin koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a počinili ste prometni prekršaj, smatrat će se da ste novčanu kaznu u cijelosti platili ukoliko:
  • novčanu kaznu platite na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma ili polovice točno određenog iznosa novčane kazne ukoliko se radi o prekršaju za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 265,45 eura za fizičku osobu
  • nakon provedenog prekršajnog postupka i donošenja odluke o prekršaju kojom vam je izrečena novčana kazna, platite dvije trećine izrečene novčane kazne u roku određenom odlukom kojom je ta kazna izrečena.
Ako vam policijski službenik na mjestu počinjenja prekršaja izrekne novčanu kaznu i odredi troškove postupka, a vi odbijete platiti kaznu i troškove, policijski službenik može:
  • dovesti vas prekršajnom sucu uz podnošenje optužnog prijedloga koji će vas odmah ispitati
  • u određenim okolnostima privremeno vam oduzeti putnu ili drugu ispravu ili vozačku dozvolu ako je to potrebno kako bi se osigurala vaša prisutnost u prekršajnom postupku, odnosno kako bi vas se spriječilo u činjenju novih prekršaja ili u sprječavanju ili otežavanju dokazivanja u postupku.
Ako vam je nepravomoćnom presudom izrečena kazna, rok plaćanja izrečene novčane kazne može vam se odrediti odmah. Ukoliko ne uplatite novčanu kaznu u roku određenom odlukom o prekršaju, novčana kazna odmah će vam se zamijeniti kaznom zatvora.

Prekršajna evidencija i registar neplaćenih novčanih kazni

Ukoliko ste strani državljanin, odnosno državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora ili državljanin države koja je članica Europskog gospodarskog prostora, a počinitelj ste prekršaja i imate određen OIB, bit ćete evidentirani u Registru neplaćenih novčanih kazni kada vam odluka o prekršaju postane pravomoćna, a izrečenu novčanu kaznu niste uplatili u roku određenom odlukom o prekršaju.

Ako ste strani državljanin, odnosno državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora ili državljanin države koja je članica Europskog gospodarskog prostora ili hrvatski državljanin koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a počinitelj ste prekršaja i nemate određen OIB, unatoč neplaćenoj novčanoj kazni, ne možete biti evidentiran u Registru neplaćenih novčanih kazni, ali po ostalim podacima (ime i prezime, datum rođenja, možebitni MBG) možete biti evidentirani u Prekršajnoj evidenciji, po unosu pravomoćne prekršajne sankcije.

Sukladno odredbama Prekršajnog zakona, osoba bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, koja ne plati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu za počinjeni prekršaj, nakon ponovnog ulaska u Republiku Hrvatsku, može biti dovedena nadležnom prekršajnom sudu, koji će izrečenu novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora.

Registar neplaćenih novčanih kazni kao i Prekršajnu evidenciju ustrojava Ministarstvo pravosuđa i uprave.