Zdravstvena zaštita izvan standarda prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, uz prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja imaju pravo i na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja: :

  • pravo na medicinsku rehabilitaciju
  • pravo na ortopedska i druga pomagala
  • pravo na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  • pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u pratnji druge osobe.

Svaka opća, regionalna ili klinička bolnica u Republici Hrvatskoj imenuje koordinatora za braniteljsku populaciju. Ministarstvo zdravstva je na mrežnim stranicama objavilo popise i kontakt informacije koordinatora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.