Ortopedska i druga pomagala

Za nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su vam potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO

Ukoliko je vaša rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na sufinanciranje pri nabavi ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su vam potrebna za lakši život. 

Prednost pri ostvarivanju prava imaju HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine. 

Za sufinanciranje se odobrava iznos koji je jednak onome što za isto pomagalo odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a koji ne smije premašiti stvarnu cijenu pomagala.

Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev, Ministarstvu hrvatskih branitelja trebate dostaviti:
  • predračun tvrtke u kojoj naručujete pomagalo
  • presliku izvršnog rješenja o statusu HRVI
  • ovjerenu tiskanicu potvrde ili rješenje HZZO-a
  • presliku kartice tekućeg računa.
Zahtjev i priložene dokumente trebate poslati Ministarstvu hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.