Zdravstvena zaštita u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja

Imate pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, ako to pravo ne možete ostvariti prema drugoj osnovi osiguranja utvrđenoj zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje

Imate pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, ako to pravo ne možete ostvariti prema drugoj osnovi osiguranja utvrđenoj zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje, temeljem svoga statusa kao:

a) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

b) član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili

c) član obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.