Medicinska rehabilitacija

Pravo na medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata čija je ozljeda, rana, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, možete ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju.

Uvjeti ostvarivanja prava

 
Pravo na medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, ozljede ili ranjavanja ostvaruje se jednom godišnje, a hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma pravo mogu ostvariti dvaput godišnje.
 
Pravo se ostvaruje uz uvjet:
 
  • da je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti izravna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • da nije moguće provesti ambulantnu rehabilitaciju
  • da  postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i
  • da ne postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i drugi medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije.
 

Način ostvarivanja prava

Na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja (Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb) potrebno je dostaviti:
 
  • zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1) - ispunjava korisnik
  • Obrazac broj 2 ispunjava izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite na temelju nalaza i mišljenja specijalista
  • odgovarajuću medicinsku dokumentaciju
  • presliku izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata
  • presliku nalaza i mišljenja vijeća viših vještaka u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ili u posebnom postupku utvrđivanja uzročno posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske radi ostvarivanja medicinske rehabilitacije

Odluku o pravu na bolničku medicinsku rehabilitaciju donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Bolnička medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodi se u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja sklapa Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVI i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.