Pravo na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova

Odluku o ostvarivanju prava donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata platio na ime naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno za sudjelovanje u cijeni lijeka, nadoknađuje Ministarstvo, ako:

a) se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koje je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i
b) nemate dopunsko zdravstveno osiguranje kojim ste se osigurali za pokriće tih sudjelovanja.
 
Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja na propisanom obrascu.

Uz zahtjev se pribavlja sljedeća dokumentacija i dokazi:
a) preslika osobne iskaznice
b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (pribavlja se po službenoj dužnosti)
c) potvrda nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno sudjelovanja u cijeni lijeka (račun)
d) odgovarajuća medicinska dokumentacija
e) dokaz da je rana, ozljeda ili bolest po osnovi koje podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI) ili
  • preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI)
f) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).
 
Odluku o ostvarivanju prava donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.