Usluga izdavanja potvrda za osobe s invaliditetom na portalu e-Građani

Osobe s invaliditetom imaju mogućnost putem portala e-Građani i e-usluge Potvrde iz registra za osobe s invaliditetom zatražiti nekoliko različitih elektroničkih potvrda. Potvrde predstavljaju dokaz o aktualnom statusu osobe u Registru osoba s invaliditetom

Dostupne su sljedeće elektroničke potvrde:
 

  • Potvrda u svrhu zapošljavanja - izdaje se u svrhu zapošljavanja kao dokaz o zadovoljavanju odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

  • Potvrda u svrhu subvencioniranja kredita - izdaje se u svrhu subvencioniranja kredita kao dokaz o visini oštećenja organizma sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita

  • Potvrda o upisu u Registar - izdaje se u opće svrhe kao dokaz da je osoba upisana u Registar osoba s invaliditetom.

U slučaju nemogućnost pristupa portalu e-Građani, usluga se i dalje može zatražiti kontaktirajući Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Registar o osobama s invaliditetom).