Trgovanje otpadom

Trgovanjem otpadom za osobne potrebe možete mjesečno ostvariti prihod

Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja (fizička osoba, građanin) kojeg obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

Trgovac otpadom dužan je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument osobe od koje otkupljuje otpad, dokaz o porijeklu te izjavu o vlasništvu otpada kojeg namjerava otkupiti.

(Ako osoba ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument, te dokaz o porijeklu otpada, odnosno izjavu o vlasništvu otpada, trgovac otpadom ne smije otkupiti taj otpad.)

Trgovac otpadom ne smije otkupiti otpad od prodavatelja (fizička osoba) koji nema navršenih 18 godina života.

Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je prodavatelju (fizička osoba) izdati odgovarajuću potvrdu o preuzetom otpadu.

Sva plaćanja za otkup otpada obavljaju se putem računa. Plaćanje za otkup otpada u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa, tekućeg računa ili gotovinom.

Djelatnost trgovanja otpadom

Osoba koja obavlja djelatnost trgovanja otpadom mora se upisati u Očevidnik trgovaca otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.