Medicinska rehabilitacija

Pravo na medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata i hrvatski branitelj ostvarujete pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako vam je ta rehabilitacija prijeko potrebna u vezi s ozljedom, ranom, bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti kao neposrednom posljedicom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Medicinska rehabilitacija provodi se u slučajevima oštećenja odnosno bolesti organizma, i to kod: ozljeda lokomotornog sustava, bolesti lokomotornog sustava, amputacije udova, kardiovaskularnih i cerebralnih bolesti te kraniocerebralnih ozljeda i bolesti te ozljeda i bolesti kralježnice.


Uvjeti ostvarivanja prava

Pravo na medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, ozljede ili ranjavanja moguće je ostvariti jednom godišnje, uz iznimku HRVI-a Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma koji spomenuto pravo mogu ostvariti dvaput godišnje.
 
Prednost pri ostvarivanju prava pod jednakim uvjetima imaju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja organizma.

Nužni uvjeti ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju:

  • funkcionalno oštećenje organizma nastalo u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  • nije moguće provesti ambulantnu rehabilitaciju
  • bolest, ozljeda ili rana za koje se podnosi zahtjev za medicinsku rehabilitaciju ne smije biti svrstana u važeći Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije koji donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).


Način ostvarivanja prava

U svrhu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju potrebno je na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja (Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1) – ispunjava korisnik
  • prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 2) - daje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite na temelju medicinske dokumentacije, nalaza i mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti
  • odgovarajuću medicinsku dokumentaciju
  • presliku izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata
  • presliku odgovarajućeg nalaza i mišljenja vijeća viših vještaka nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata, odnosno dokaz da je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Odluku o ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Bolnička medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata provodi se u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja sklapa Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVI i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ovisno o vrsti ozljeda i oboljenja korisnika.


Dodatne informacije:

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja