Obiteljska mirovina

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na obiteljsku mirovinu

Iznos i uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine prema Zakonu ovise o tome jeste li:

1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:
  • ako ste bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pravo na obiteljsku mirovinu možete ostvariti kada ćete navršiti 40 godina života
  • ako ste dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata možete ostvariti  na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana kad navršite 26. godinu života
  • ako ste roditelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pravo na obiteljsku mirovinu možete ostvariti kada navršite 50 godina života.
2. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata:
  • ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 40 godina života
  • ako ste dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života.
3. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:
  • ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) pravo na obiteljsku mirovinu  možete ostvariti s navršenih 50 godina života
  • ako ste dijete umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života.

Primjena odredbi iz ovog Zakona na osobe koje su u mirovini prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojima se reguliraju prava iz mirovinskog osiguranja ne primjenjuju se na branitelje koji su mirovinu ostvarili ili će ostvariti prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba već sadrži pogodnosti, pa se posebni pravni režim iz toga Zakona ne može dodatno kombinirati s pravnim režimom i pogodnostima drugog posebnog zakona, odnosno ovog Zakona. Takvo stajalište zauzeto je u nizu presuda Visokog upravnog suda.