Invalidska mirovina

Kao hrvatski branitelj, možete ostvariti pravo na invalidsku mirovinu pod određenim uvjetima

Invalidsku mirovinu sa statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida možete ostvariti ako ste uslijed ranjavanja, ozljede, zatočeništva ili bolesti nastale ili pogoršane u obrani Republike Hrvatske trajno izgubili sposobnost za rad, ili je došlo do potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Takva invalidska mirovina može biti povoljnija u odnosu na klasičnu invalidsku mirovinu. Ostvarite li pak pravo na klasičnu invalidsku mirovinu, imate pravo na povećanje mirovine, ovisno o duljini vremena provedenog u Domovinskom ratu.