Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige 

Temelj za stjecanje prava na nekretnini može biti:

1. pravni posao (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju i sl.)
2. odluka suda, odnosno druge nadležne vlasti
3. nasljeđivanje
4. zakon


Stjecanje prava vlasništva na nekretnini temeljem ugovora o kupoprodaji

Sklapanjem ugovora o kupoprodaji ne znači da ste postali vlasnikom nekretnine. Naime, pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige i to temeljem isprava koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke propisane zakonom.

Prijedlog za upis prava vlasništva podnosi se mjesno nadležnom općinskom sudu koji vodi zemljišnu knjigu (zemljišnoknjižnom sudu). Također, omogućeno je i podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ili putem sustava e-Građani.

Za elektroničko podnošenje prijedloga za upis predviđeno je plaćanje sudske pristojbe u iznosu umanjenom 50% u odnosu na propisanu sudsku pristojbu za podnošenje prijedloga za upis (članak 7., Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/2018.).
 

Potrebna dokumentacija

Za upis prava vlasništva nekretnine na temelju ugovora o kupoprodaji potrebno je dostaviti:
  • prijedlog za upis u dva primjerka
  • kupoprodajni ugovor (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
  • ovjerenu tabularnu izjavu prodavatelja (ako nije sastavni dio ugovora ili izjava nije sadržana u prijedlogu za upis)
  • dokaz o državljanstvu kupca (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
  • dokaz o plaćanju sudske pristojbe ili dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe.
    • pristojba za upis naplaćuje se prema tarifi propisanoj u Uredbi o tarifi sudskih pristojbi pa se tako za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige plaća pristojba od 50,00 kuna, a za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava plaća se pristojba od 200,00 kuna
    • ako se na temelju jednog prijedloga upisuje više prava u korist jedne osobe kod istog suda, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.

Ako prijedlog za upis prava vlasništva ne podnesete u roku od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, obračunat će vam se pristojba u peterostrukom iznosu.

Nakon što se predaju svi potrebni dokumenti i dobije urudžbeni broj, status predmeta može se provjeravati i putem stranica Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave na poveznici Uređena zemlja.

E-izvadak


Rok u kojem je zemljišnoknjižni sud dužan izvršiti upis u zemljišne knjige propisan je Zakonom o zemljišnim knjigama. Predmeti se, u pravilu, rješavaju po onom redoslijedu kako su zaprimljeni na zemljišnoknjižnom sudu.

Pod rubrikom Dokumenti u ovome članku možete pronaći i dodatan informativni materijal o preuzimanju katastarskih i zemljišnoknjižnih isprava online.

Zemljišne knjige - Najčešća pitanja