Kunska i devizna štednja

Štedite li u banci i/ili štednoj banci, vaš je novac osiguran jer za štedne uloge do 100.000 eura jamči država

Višak novca možete ulagati ili štedjeti. Ako se odlučite za štednju u banci i/ili štednoj banci, vaš novac će biti siguran jer država osigurava štednju građana do uključivo visine od 100.000 eura u stopostotnom iznosu, neovisno o broju vaših bankovnih računa, visini sredstava po njima, te valuti i mjestu gdje se oni vode.

Osiguranje provodi Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).


Oročenje i štednja po viđenju

Štedjeti možete u kunama ili devizama, s mogućnošću da vam sredstva budu dostupna u svakom trenutku (štednja po viđenju) ili da ugovorite određeni rok za štednju (oročena štednja). U slučaju oročenja, u pravilu imate veću kamatu na ulog, ali novcem se možete koristiti tek nakon isteka ugovorenog roka.

Ako želite štedjeti u kunama, možete s bankom dogovoriti štednju s valutnom klauzulom u eurima. Ulog i kamata će vam se isplatiti u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Osim toga, imate mogućnost štednje s otkaznim rokom, što znači da novcem možete raspolagati samo uz prethodnu najavu dana podizanja, prema ugovorenom otkaznom roku.
 

Vrste štednje

Razmišljate li o oročenju uloga, na raspolaganju vam je nekoliko opcija. Klasična oročena štednja podrazumijeva jednokratnu uplatu, uz promjenjivu ili fiksnu kamatnu stopu. Želite li svoj ulog zaštititi od promjena kamatne stope, možete ugovoriti štednju uz fiksnu kamatnu stopu. Visina kamatne stope pritom raste usporedno s duljinom roka oročenja. Novac možete koristiti nakon isteka roka, a prije toga samo u ugovorom predviđenim prilikama. 

Otvorena oročena štednja daje vam mogućnost višekratne uplate tijekom trajanja oročenja. Kada vrijeme oročenja istekne, isplaćuje vam se ušteđeni iznos zajedno s kamatom. 

Kod premijske štednje banka će vam po isteku oročenja uz redovnu kamatu isplatiti i dodatnu premiju na ukupan iznos redovne kamate. 

Rentna štednja daje vam mogućnost rentne isplate kamate tijekom oročenja. Rentna isplata kamate znači da će banka kamatu isplaćivati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje, ovisno kako ste s bankom ugovorili, i to tijekom razdoblja dok traje oročenje.

Devizna štednja može biti po viđenju, oročena i rentna. Kod devizne štednje isplata glavnice, kamate i rente moguća je u devizama ili u kunskoj protuvrijednosti po kupovnom tečaju za devize važećem na dan isplate.


Dodatne informacije:

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka