Ronjenje na kulturnim dobrima

Za ronjenje na kulturnim dobrima potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva kulture i medija odnosno nadležnog konzervatorskog odjela

Na kulturnim dobrima ne može se roniti prema pojedinačnim željama i u bilo čijoj organizaciji, nego ga mogu organizirati samo ronilački centri koji imaju dopuštenje Ministarstva kulture i medija.

Svakih pet godina Ministarstvo kulture i medija objavljuje Natječaj na kojem se dodjeljuju dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti na kulturnim dobrima. Broj tih odobrenja je ograničen i za dopuštenje se plaća naknada.

Na ovaj se način trenutačno može roniti na 34 lokacije u cijeloj Hrvatskoj prema Programu.

Program obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro, za 2024. - 2029. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u nadležnom konzervatorskom odjelu

Popis konzervatorskih odjela.

Privremena dopuštenja za ronjenje

Uz ovako organizirano ronjenje postoje i druge vrste ronjenja koje nisu stručnog karaktera: to mogu biti memorijalni, edukativni, promotivni i sl. zaroni.

Za ove oblike ronjenja ne izdaje se odobrenje za duže razdoblje niti se naplaćuje naknada.

U slučaju da pojedini ronilački klub ili udrugu građana zanima neki od ovih oblika ronjenja, detaljan program tih aktivnosti trebaju dostaviti nadležnom konzervatorskom odjelu koji će procijeniti je li moguće takvo ronjenje odobriti. Ako nadležni odjel odobri ronjenje, izdat će odobrenje za jedan zaron.

Organizator ronjenja ili klub tada mora o svom trošku osigurati i stručni nadzor/pratnju.

Također, treba napomenuti da se sve vrste ronjenja mogu obavljati isključivo sukladno odgovarajućim ronilačkim kategorijama.