Ronjenje

Ronjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske moguće je obavljati u svrhu razonode i sporta

Ronjenje u svrhu razonode i sporta može biti:
  • individualno  
  • organizirano.

Organizirano ronjenje

Za organizirano ronjenje u Republici Hrvatskoj potrebno je biti član ronilačkog centra, ronilačke udruge ili druge pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Individualno ronjenje

Za individualno ronjenje u Republici Hrvatskoj potrebno je ishodovati odobrenje za individualno ronjenje, što je moguće obaviti u bilo kojoj lučkoj kapetaniji (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče ili Dubrovnik) ili ispostavi lučke kapetanije.

Preporučuje se kontaktiranje djelatnika lučkih kapetanija za dogovor vezano uz termin, posebno prije početka sezone kada je najviši interes za ishodovanje odobrenja za individualno ronjenje.

Kontakte lučkih kapetanija možete provjeriti na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Lučke kapetanije.
 
Cijena odobrenja za individualno ronjenje iznosi 318,53 eura te vrijedi godinu dana od datuma izdavanja.

Kod individualnog ronjenja, ronilac je dužan informirati se o zonama u kojima je zabranjeno individualno ronjenje, što je određeno Pravilnikom

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra.
 
Kod individualnog ronjenja, ronilac je dužan pravilno obilježiti područje ronjenja postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara ili ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik s bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa ili visoko istaknutom ronilačkom zastavom na plovilu s kojeg se obavlja ronjenje).

Noću plutača mora imati svjetiljku tzv. bljeskalicu (žute ili bijele boje) vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

Pronalazak arheoloških nalaza u moru

Ako prilikom rekreativnog ronjenja na području koje nije registrirano kulturno dobro uočite ostatke - potencijalne arheološke nalaze, ne smijete ih vaditi iz vode/mora, nego o njihovom točnom položaju trebate obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Arheološki nalazi pronađeni pod zemljom, u vodi ili u moru vlasništvo su Republike Hrvatske sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

Popis konzervatorskih odjela i njihove kontakt podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva kulture i medija

Konzervatorski odjeli.