Upravljanje i korištenje sustava bespilotnih zrakoplova (tzv. dronova)

Dron mora biti tehnički ispravan te morate provjeriti omogućavaju li meteorološki i drugi uvjeti siguran let, je li sva oprema odgovarajuće pričvršćena i može li dron neometano poletjeti i sletjeti. Zbog sigurnosti, može se letjeti samo danju

Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova mora se izvoditi sukladno primjenjivim propisima za korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske i odredbama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova.

Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova može biti:

1. za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model)
2. za potrebe izvođenja letačkih operacija (izvođenje radova iz zraka - npr. snimanja, oglašavanja, nadzora i slično).

1. Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model) 

Što trebate ishoditi za letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model) 

  • Dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra, koju možete naći na mrežnoj stranici HAKOM-a. Dozvola ovisi o frekvencijskom pojasu koji koristi sustav bespilotnih zrakoplova (npr. za frekvencijski pojas 2.400 - 2.4835 GHz primjenjiva je Opća Dozvola OD-16, a za frekvencijski pojas 5.725 - 5.875 GHz primjenjiva je Opća Dozvola OD-92).
  • Policu osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. Polica osiguranja potrebna je samo u slučaju da je masa sustava bespilotnih zrakoplova veća ili jednaka 20 kg.
  • Prije letenja u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske kontrole zračnog prometa.
  • Sustav bespilotnih zrakoplova mora biti označen identifikacijskom negorivom pločicom kad je masa sustava veća od 5 kg. 
             Negoriva pločica mora sadržavati sljedeće podatke:
               - identifikacijska oznaka sustava bespilotnih zrakoplova,
               - podaci o vlasniku (ime, prezime, adresa, telefon/e-mail

Gdje se smije izvoditi letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe rekreacije i sporta (zrakoplovni model)

Izvođenje letova za potrebe rekreacije i sporta moguće je samo u nenaseljenom područjima.

2. Letenje sustavom bespilotnih zrakoplova za potrebe izvođenja letačkih operacija

Operator sustava bespilotnih zrakoplova smije izvoditi letačke operacije kada Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo:
  • podnese prijavu u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova (FOD-FRM-005). Prijava je obavezna za kategorije B2 i C1
  • ishodi odobrenje za izvođenje letačkih operacija kategorije C2. 

Letačke operacije sustavom bespilotnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru

Izvođenje letačkih operacija dronovima u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeno je samo uz prethodno odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe.
Granice kontroliranih zona (CTR).

Pritom vodite računa o tome da se let sustavom bespilotnih zrakoplova odvija na udaljenosti od najmanje 3 km od aerodroma i prilazne ili odlazne ravnine aerodroma.

U slučaju da primijetite neovlašteno izvođenje letačkih operacija dronovima, molimo vas da Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo dostavite obrazac prijave.

Za sve bespilotne zrakoplove mase veće od 900 g obavezna je uspostava ad hoc strukture zračnog prostora prije izvođenja letačkih operacija.

Bespilotnim zrakoplovom dopušteno je letenje:
  • u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla
  • na udaljenosti od najmanje 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma (slika 1-1), osim kada su posebno predviđene procedure za letenje bespilotnih zrakoplova definirane naputkom za korištenje aerodroma.