mPorezna – popis funkcionalnosti

Funkcionalnosti dostupne korisnicima mobilnih uređaja putem mobilne aplikacije mPorezna 

Korisnicima mobilnih uređaja putem mobilne aplikacije mPorezna na Android uređajima dostupne su sljedeće funkcionalnosti:

1.     Prijava i odjava putem NIAS-a i potvrda identiteta PIN-om
 • Sustav mPorezne povezan je s Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom (NIAS) kako bi se izvršila identifikacija i autentifikacija korisnika prilikom prijave i odjava.
 
2.    Upravljanje ovlaštenjima
 • Dodjela i ažuriranje ovlaštenja
 • Prijava zakonskog zastupnika za poslovni subjekt
 • Prijava za drugog poreznog obveznika.
 
3.    Odregistracija
 • Korisnik aplikacije koji ima dodijeljena ovlaštenja za nekog poreznog obveznika ili je registriran za sebe preko neke od vjerodajnica može se odregistrirati iz aplikacije mPorezna.
 
4.    Pregled dostavljenih obrazaca
 • Korisnici mogu ostvariti uvid u detalje poslanih obrazaca i dohvatiti njihove statuse.
 
5.   Obrazac ZPP-DOH
 • ​​​​Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku kako bi iskoristili propisana prava na uvećanje osobnog odbitka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže.
 
6.   Obrazac PO-SD
 • Porezni obveznici imaju mogućnost podnošenja obrasca PO-SD (Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak).
 
7.    Pregled podnesenih zahtjeva
 • Korisnici mogu ostvariti uvid u detalje podnesenih zahtjeva i dohvatiti njihove statuse.
 
8.    Zahtjev za izdavanje/izmjenu PK
 • Korisnici mogu poslati zahtjev za izdavanje ili izmjenu porezne kartice u obliku prilagođenom ekranima mobilnih uređaja. 
 
9.     Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga
 • Korisnicima je omogućena predaja zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju duga.
 
10.    Zahtjev za izdavanje potvrde o visini dohodaka i primitaka
 • Korisnici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o visini dohodaka i primitaka (za kalendarsku godinu, tromjesečje, mjesec, počevši od početka 2014.).
 
11.    Zahtjev za izmjenom podataka u RPO-u (Registru poreznih obveznika)
 • Korisnici mogu predati Zahtjev za izmjenom podataka u RPO-u (Registru poreznih obveznika).
 
12.    Dostava priloga
 • Korisnici mogu pregledati dostavljene priloge ili dostaviti nove uz obrasce ili zahtjeve.
 
13.    Pregled podataka poreznog obveznika
 • Korisnicima je omogućen prikaz podataka iz izvorišnih sustava (Registar poreznih obveznika, OIB sustav, ePorezna) i izmjena određenog seta podataka.
 
14.    Pregled Porezno knjigovodstvene kartice (PKK)
 • Korisnicima je omogućen prikaz pregled Porezno knjigovodstvene kartice u obliku novog, suženog prikaza prilagođenom manjim ekranima mobilnih uređaja.
 • Prilikom pregleda podataka na PKK korisnici mogu dobiti i uvid u podatke za plaćanje duga te 2d barkod kojeg mogu pohraniti na mobilni uređaj.
 
15.    Uvid u Poreznu karticu (PK)
 • Korisnici mogu dohvatiti Poreznu karticu u PDF obliku i pohraniti je na mobilni uređaj.
 
16.    Moj JOPPD /Uvid u zbirne stavke izvješća JOPPD/ Uvid u IP1/IP2 te IP3
 • Korisnici je omogućen uvid u podatke iz JOPPD-a u obliku suženog prikaza prilagođenom manjim ekranima mobilnih uređaja.
 
17.    Kalendar poreznih obveza i obavijesti za korisnike
 • Korisnicima je dostupan personalizirani kalendar s datumima predaje obrazaca i drugim rokovima vezanim uz ispunjenje poreznih obveza te obavijest o predaji ZPP-DOH-a u za to predviđenom razdoblju.
 
18.    Korisnički pretinac
 • Korisnicima je omogućen prikaz pristiglih poruka u njihov Korisnički pretinac sustava ePorezna.
 
19.    Informativni kalkulator za izračun plaće
 • Korisnici na osnovi unosa različitih parametara mogu dobiti informativni izračun neto ili bruto iznosa plaće.
 
20.  Integriranje web forme „Pišite nam“ u mPoreznu i prijava poreznog prekršaja
 • Korisnicima je omogućeno slanje upita vezanih uz sustav ePorezne/mPorezne i prijavu poreznog prekršaja
 
 • Prijava poreznih ​i drugih prekršaja može se podnijeti i anonimno!
 • Uz prijava poreznih i drugih prekršaja može se dostaviti i privitak formata: .jpg, .jpeg, .png, .doc(x), .xsls(x), .pdf.
 • Porezni obveznik može na licu mjesta fotografirati porezni prekršaj i dostaviti fotografiju uz prijavu poreznog prekršaja.
 
21.  Provjera izdanog računa očitavanjem QR koda te prijava neispravnog računa
 • Korisnici mogu skenirati QR kod na računu i provjeriti da li je ispravan, te prijaviti putem web forme Pišite nam ako je neispravan.
 
22. Uvjeti korištenja, privola i ostalo
 • Unutar aplikacije mPorezna korisnici mogu dohvatiti izjavu o privatnosti, uvjete korištenja i korisničke upute za korištenje. 
 
Aplikacija je dostupna na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Store-a
Za preuzimanje na iPhone uređaje s iOS operativnim sustavom inačice 13 i više aplikacija je dostupna na App Store-u.
Također, aplikacija je dostupna je i na AppGallery platformi koju podržavaju Huawei mobilni uređaji novije generacije.
 
Korisničke upute za korištenje aplikacije.