Porez na cestovna motorna vozila

Kao vlasnik osobnog automobila, motocikla ili četverocikla plaćate jednom godišnje porez na cestovna motorna vozila, i to na dan registracije tj. produženja važenja prometne dozvole, a čija visina ovisi o snazi motora i starosti vozila

Kao vlasnik registriranog osobnog automobila plaćate porez na cestovna motorna vozila ovisno o snazi motora i starosti vozila, a vozila koja su starija od deset godina ne oporezuju se:
 
Ako je snaga motora Plaća se eura 
preko kw do kw do 2 godine starosti od 2 do 5 godina starosti od 5 do 10 godina starosti
  55 40,00 eura 33,00 eura 27,00 eura
55 70 53,00 eura 46,00 eura 33,00 eura
70 100 80,00 eura 66,00 eura 53,00 eura
100 130 119,00 eura 93,00 eura 80,00 eura
130   199,00  eura 159,00 eura 133,00 eura


Ako ste vlasnik motocikla i/ili četverocikla, plaćate porez također ovisno o snazi motora i godini starosti:

  • za motocikle
Ako je snaga motora Plaća se eura
preko kw do kw do 2 godine starosti od 2 do 5 godina starosti od 5 do 10 godina starosti
  20 13,00 eura 11,00 eura 7,00 eura
20 50 27,00 eura 20,00 eura 13,00 eura
50 80 66,00 eura 53,00 eura 40,00 eura
80   159,00 eura 133,00 eura 106,00 eura

 

  • za lake četverocikle i četverocikle
Ako je snaga motora Plaća se eura
preko kw do kw do 2 godine starosti od 2 do 5 godina starosti od 5 do 10 godina starosti
  4 7,00 eura 5,00 eura 4,00 eura
4 10 11,00 eura 8,00 eura 7,00 eura
10 15 16,00 eura 13,00 eura 11,00 eura
15   19,00 eura 16,00 eura 13,00 eura


Oslobođenje od poreza

Porez na cestovna motorna vozila ne plaćate ako ste pri nabavi vozila bili oslobođeni plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, te ako ste vlasnik vozila prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom.

Detaljnije informacije o porezu na cestovna motorna vozila saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.