Porez na plovila

Ako ste vlasnik plovila, obvezni ste plaćati porez na plovila jednom godišnje, ovisno o dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema, te snazi motora

Ako ste vlasnik plovila, obvezni ste plaćati porez na plovila jednom godišnje, i to:
 
  • za plovila bez kabine
Ako je dužina plovila
u metrima
Plaća se kuna
Snaga motora (kW)
preko do do 30 preko 30 do 100 preko 100
5 7   200 400
7 10 100 300 500
10   200 450 600
 
 
  • za plovila s kabinom na motorni pogon
Ako je dužina plovila
            u metrima           
Plaća se kuna
Snaga motora (kW)
preko do do 30 preko 30 do 100 preko 100 do 500 preko 500
5 7   200 300  
7 10 200 400 500 2500
10 12 300 500 1000 3500
12   400 1000 3000 5000
 
 
  • za plovila s kabinom i pogonom na jedra
Ako je dužina plovila
u metrima
Plaća se kuna
Snaga motora (kW)
preko do do 10 preko 10 do 25 preko 25 do 50 preko 50
5 7   300 400 500
7 10 200 600 1000 2000
10 12 300 800 2000 3000
12   400 1500 3000 4000
 


Oslobođenje od poreza

Porez na plovila ne plaćate ako pripadate u kategoriju domicilnog stanovništva na otocima, a vlasnik ste plovila koje služi za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima.

Detaljnije informacije o porezu na plovila saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.