Porez na plovila

Ako ste vlasnik plovila, obvezni ste plaćati porez na plovila jednom godišnje, ovisno o dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema, te snazi motora

Ako ste vlasnik plovila, obvezni ste plaćati porez na plovila jednom godišnje, i to:
 
  • za plovila bez kabine
Ako je dužina plovila
u metrima
 
Snaga motora (kW)
preko do do 30 preko 30 do 100 preko 100
5 7   27,00 53,00 
7 10 13,00 40,00 66,00 
10   27,00 60,00 80,00
 
 
  • za plovila s kabinom na motorni pogon
Ako je dužina plovila
            u metrima           
 
Snaga motora (kW)
preko do do 30 preko 30 do 100 preko 100 do 500 preko 500
5 7 - 27,00 40,00 -
7 10 27,00  53,00 66,00 332,00
10 12 40,00  66,00 133,00 465,00 
12 - 53,00  133,00  398,00 664,00 
 
 
  • za plovila s kabinom i pogonom na jedra
Ako je dužina plovila
u metrima
 
Snaga motora (kW)
preko do do 10 preko 10 do 25 preko 25 do 50 preko 50
5 7 - 40,00  53,00  66,00
7 10 27,00  80,00  133,00 265,00
10 12 40,00  106,00 265,00  398,00
12 - 53,00 199,00  398,00 531,00 
 


Oslobođenje od poreza

Porez na plovila ne plaćate ako pripadate u kategoriju domicilnog stanovništva na otocima, a vlasnik ste plovila koje služi za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima.

Detaljnije informacije o porezu na plovila saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.