Porezne olakšice za sportaše

Saznajte koje sve porezne olakšice imaju sportaši

U sustavu poreza na dohodak postoji niz neoporezivih primitaka sportaša pri čemu isplatitelji moraju biti iz sustava sporta, ili u određenim okolnostima tijela državne ili lokalne uprave.

Primici koji se ne oporezuju mogu biti:
  • oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16)
  • oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak.

Nagrade koje se ne smatraju dohotkom

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16), određene nagrade ne smatraju se dohotkom i time ne podliježu plaćanju poreza na dohodak neovisno o svoti u kojoj se isplaćuju, a to su:
  • Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“
  • nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su statutom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isplaćuju se iz sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • novčane nagrade za vrhunska sportska postignuća propisane Uredbom o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12).

Nagrade na koje se ne plaća porez na dohodak

Nagrade za sportska ostvarenja po posebnim propisima određene su člankom 9. stavkom 1., točkom 17. Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se na primitke od nagrada za sportska ostvarenja do propisanog iznosa (2.654,46 eura godišnje) ne plaća porez na dohodak. Ove nagrade mogu isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih, nacionalni i sportski savezi na razini gradova i županija te sportske zajednice u gradovima i županijama i sportski klubovi.

Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (članak 3., stavak 9. i stavak 10.) neoporezivim nagradama smatraju se one koje su određene Pravilnikom o kategorizaciji sportaša i Pravilnikom o mjerilima za dodjeljivanje nagrada sportašima za sportska ostvarenja (NN 46/14 i 9/17).

Sportske stipendije na koje se ne plaća porez na dohodak

Sportske stipendije obuhvaćaju:
  • olimpijske stipendije koje primaju sportaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna sportska asocijacija određenog sporta za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara
  • stipendije kategoriziranih sportaša.
Sportaši su za te potrebe kategorizirani prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša koji donosi Hrvatski olimpijski odbor. Stipendije isplaćuje HOO, županijske i gradske sportske zajednice (koje često puta u nazivu ne trebaju imati pojam - zajednica) te sportski klubovi. U skladu sa Zakonom o sportu, isplaćuju ih i Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

S obzirom na to da je kategorizacija sportaša pretpostavka za dobivanje sportske stipendije i s obzirom na to da te stipendije može isplatiti svaka od prethodno navedenih osoba, kao sportaš možete dobiti i nekoliko sportskih stipendija.

Stipendije za školovanje

Stipendiju mogu dobiti učenici i studenti na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima samo za redovno školovanje.

Neoporezive isplate sportske stipendije i stipendije za školovanje se ne isključuju.

Naknade sportašima amaterima na koje se ne plaća porez na dohodak

Prema Zakonu o sportu kao naknade sportašima određene su i naknade za putne troškove, naknade za smještaj i prehranu u vrijeme natjecanja i priprema i naknade za pojačanu prehranu. Neoporezivi mjesečni iznos tih naknada je 232,26 eura.

Neoporezive naknade sportašima

Sportska udruga može kategoriziranom sportašu koji djelatnost obavlja amaterski davati određene naknade i potpore. Neoporezive naknade sportašima amaterima određene su do visine 232,26 eura mjesečno.
 
Detaljnije informacije o poreznim olakšicama za sportaše saznajte u rubrici Dokumenti ili na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta

Porezne olakšice za sportaše.