Porez na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor iznosi 0.60 do 5,00 eura po četvornom metru korisne površine, a plaća se godišnje

Ako ste vlasnik kuće za odmor (zgrade, dijela zgrade ili stana koji koristite povremeno ili sezonski), godišnje plaćate porez na kuće za odmor.

Porez iznosi od 0.60 do 5,00 eura po četvornom metru korisne površine, ovisno o odluci općine ili grada u kojem se kuća nalazi. 


Oslobođenja od plaćanja poreza

Porez ne plaćate ako kuću za odmor ne možete koristiti zbog ratnih razaranja ili prirodnih nepogoda (požar, poplava, potres), starosti i trošnosti, a oslobođeni ste plaćanja za vrijeme dok su u kući (bili) smješteni prognanici i izbjeglice.  


Podnošenje prijave

Podatke o svojoj kući za odmor (mjesto gdje se nalazi i korisnu površinu) morate dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno nadležnom tijelu lokalne samouprave ukoliko ga samo obračunava i naplaćuje, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Detaljnije informacije o porezu na kuće za odmor saznajte:
  • pozivom na brojeve telefona Pozivnog centra
  • putem elektroničke forme „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
  • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.