Mobbing

Mobbing je sustavno psihičko zlostavljanje na radnom mjestu, a možete ga prepoznati po pet karakterističnih razvojnih faza 

Mobbing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, sa ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta.

Mobbing možete prepoznati po pet razvojnih faza.
 

Neriješeni konflikti

U prvoj se fazi kao potencijalna osnova mobbinga pojavljuje neriješen konflikt među suradnicima, koji u konačnici rezultira poremećajem u međuljudskim odnosima. Izvorni se sukob ubrzo zaboravlja, a zaostale agresivne težnje usmjeravaju se prema odabranoj osobi.

U drugoj fazi potisnuta agresija eskalira u psihoteror. U vrtlogu poniženja, prijetnji, psihičkog zlostavljanja i mučenja, žrtva gubi svoje profesionalno i ljudsko dostojanstvo i počinje se osjećati i postaje manje vrijednim subjektom koji u svojem radnom okruženju gubi ugled, potporu, pravo glasa.

Treća faza je kada već obilježena i permanentno zlostavljana osoba postaje "dežurnim krivcem" za sve propuste i neuspjehe kolektiva.
 

Posljedice za žrtvu

Četvrta faza karakteristična je po očajničkoj "borbi za opstanak" žrtve, kod koje se tada pojavljuje sindrom izgaranja na poslu, odnosno kronični sindrom umora (burn-out), psihosomatski ili depresivni poremećaji.

U posljednjoj fazi, uglavnom nakon višegodišnjeg teroriziranja, žrtve obolijevaju od kroničnih bolesti i poremećaja i često napuštaju posao.