Porezi i prijava poreza

Godišnji obračun poreza na dohodak

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače

Porez na nasljedstva i darove

Na naslijeđeni ili darovani novac i vrijednosnice plaćate četiri posto poreza ako ih niste dobili od članova najuže obitelji

Porez na promet nekretnina

Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu, obveznik ste poreza na promet nekretnina

Porez na dohodak

Ovisno o visini i izvoru vašeg dohotka, porezna stopa može iznositi  12, 24 i 36 posto, a na iznos poreza obračunava se i prirez ako je propisan za grad ili općinu u kojoj živite

Porez na cestovna motorna vozila

Kao vlasnik osobnog automobila, motocikla ili četverocikla plaćate jednom godišnje porez na cestovna motorna vozila, i to na dan registracije tj. produženja važenja prometne dozvole, a čija visina ovisi o snazi motora i starosti vozila

Porez na plovila

Ako ste vlasnik plovila, obvezni ste plaćati porez na plovila jednom godišnje, ovisno o dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema, te snazi motora

Porez na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor iznosi pet do 15 kuna po četvornom metru korisne površine, a plaća se godišnje

Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

Saznajte koje porezne olakšice mogu ostvariti osobe s invaliditetom

Porezne olakšice za športaše

Saznajte koje sve porezne olakšice imaju športaši