Osobna iskaznica

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom dokazujete vaš identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Hrvatskoj

Osobna iskaznica obvezna je isprava za starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Ako nemaju prebivalište u Hrvatskoj, upisat će se podatak o prebivalištu u inozemstvu i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta.

Zahtjev za izdavanje podnosi se policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema prebivalištu podnositelja, a osoba koja uz prebivalište ima prijavljeno i boravište, zahtjev može predati i u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu boravišta. Oni s prebivalištem u inozemstvu, zahtjev podnose u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja ima upravne poslove.

Popis i adrese policijskih uprava/postaja možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Policijske uprave.
 

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:
 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (ranije izdana javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom)
 • priložiti jednu fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 centimetra
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja.
 

Elektronički nosač podataka, vrste i rok važenja

Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:
 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis. 

Digitalni certifikati pohranjuju se ovisno o dobi:
 • eOI izdana djeci do navršenih pet godina ne sadrži identifikacijski niti potpisni certifikat
 • eOI izdana djeci od navršenih pet do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu s ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata. 

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani i druge e-usluge

e-Građani.

Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis.
 
Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je pet godina.
Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 65 godina nema roka važenja.

Osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (pet godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 65 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.
 

Izdavanje nove osobne iskaznice

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list. 

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva: 
 • cijena eOI koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna
 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195 kuna.
Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaju se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500 kuna.
 
Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice.
 

Iznimke kod izdavanja osobne iskaznice osobi s invaliditetom

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba je dužna dati otisak papilarnih linija lijevog i desnog kažiprsta. Ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci papilarnih linija se ne uzimaju ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće.

Fotografija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice treba vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev, bez pokrivala za glavu. Iznimno se može uzeti fotografija na kojoj je osoba fotografirana s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi iz medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Također iznimno, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama, te im se na njihov zahtjev izdaje osobna iskaznica na kojoj se na poleđini nalazi oznaka za osobnu iskaznicu „OI“ na Brailleovom pismu.
 

Nestanak osobne iskaznice ili sumnja u zlouporabu

Osoba je dužna bez odgode najbližoj policijskoj upravi ili postaji prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice.

Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan bez odgode obavijestiti policijsku upravu ili postaju koja je osobnu iskaznicu izdala.
 
Postupak u slučaju gubitka iskaznice opisan je na internetskim stranicama MUP-a

Nestanak osobne iskaznice.
 


Povezane e-usluge:

Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a