Promjena osobnih dokumenata

Ako ste promijenili prebivalište, ime ili prezime dužni ste u roku od 15 dana promijeniti osobnu iskaznicu

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:
 • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Hrvatskoj
 • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.
Ukoliko su se promijenili  podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene.
Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti.

Osobna iskaznica prestaje važiti prije isteka roka na koji je izdana i ako je:
 • osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
 • osobi prestalo hrvatsko državljanstvo (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • ako je osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj promijenila državu u kojoj prebiva ili boravi izvan Republike Hrvatske. 
Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:
 • su se promijenili osobni podaci građanina
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.
Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, osobnog identifikacijskog broja, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Izdavanje nove osobne iskaznice

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:
 • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja te priložiti dokaz o izvršenoj uplati (kod uplate putem Internet bankarstva potrebno je dokaz o uplati ispisati i priložiti zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice)
 • dati na uvid izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom)
 • priložiti fotografiju u boji, dimenzija 3,5 x 4,5 centimetara
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja.
Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je u evidenciji osobnih iskaznica ili evidenciji putnih isprava pohranjena fotografija koja je ranije korištena za izradu osobne iskaznice ili putovnice, pod uvjetom da od dana kada je fotografija prvi put korištena nije proteklo više od pet godina te da izgled osobe nije bitno promijenjen.

Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Izdavanje nove putovnice

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet
 • dokaz o uplati u državni proračun:
  • iznosa od 42,47 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom  postupku ili
  • iznosa od 46,45 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom  postupku koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta ili
  • iznosa od 54,42 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 61,72 EUR za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku u ostalim policijskim upravama.
 • iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica). 
 • jednu fotografiju - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu)
 • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti.