Potvrde i uvjerenja

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim sudom ne vodi prekršajni postupak za prekršaje za koje je to propisano posebnim zakonom

Prebivalište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

Navodimo neke od potvrda potrebnih za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji

Nadovjera (legalizacija) isprava

Upute i napomene za postupke legalizacije isprava radi njihove upotrebe u inozemstvu

Boravište

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje privremeno boravite, ali se na toj adresi niste trajno nastanili

Potvrda iz kaznene evidencije

Fizičke i pravne osobe za potrebe ostvarenja nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdu iz kaznene evidencije

Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora

Fizičke osobe za potrebe kandidiranja imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje iz kaznene evidencije