Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu

Navodimo neke od potvrda potrebnih za ostvarenje nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji

Ako ste fizička ili pravna osoba te su vam potrebni podaci radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji imate pravo tražiti Ministarstvo pravosuđa i uprave podatke iz:
 • kaznene evidencije
 • prekršajne evidencije.
U slučaju vaše spriječenosti, potvrdu u vaše ime može zatražiti i druga osoba, ali samo ako ste joj dali punomoć koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Izdavanje potvrda iz kaznene evidencije

Ako ste fizička osoba za izdavanje potvrde trebate:
 • ispuniti obrazac V a
 • priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice
 • ovjerenu punomoć  (ukoliko se traži potvrda za drugu osobu potrebno je priložiti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi).
Ako ste pravna osoba za izdavanje potvrde trebate:
 • ispuniti obrazac V b
 • priložiti izvadak iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci (izvadak iz sudskog registra podrazumijeva original javne isprave izdan od nadležnog trgovačkog suda).
Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije možete predati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Odjelu za kaznene evidencije, Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb ili putem pošte na navedenu adresu.

Ako ste zahtjev predali osobno ili po punomoćniku, potvrda će vam, u pravilu, biti izdana isti dan.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave, u vremenu od 8 sati do 12 sati, na brojevima telefona:
 • 01/3714-213 
 • 01/3714-212
 • 01/3714-228
 • 01/3714-221

U slučaju vaše spriječenosti, potvrdu u vaše ime može zatražiti i druga osoba, ali samo ako ste joj dali punomoć koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Osobe  koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti putem veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se nalaze.

Izdavanje potvrda iz prekršajne evidencije

Izdavanje potvrde iz prekršajne evidencije pokrećete obrazloženim pisanim zahtjevom, uz ovlašteni prijevod konkretnog propisa ili zahtjeva tijela strane države o potrebi izdavanja potvrde iz evidencije.

Ako ste fizička osoba za izdavanje potvrde trebate:
 • ispuniti obrazac 5 - Obrazac kojim se traže podaci iz Prekršajne evidencije za fizičku osobu radi ostvarivanja prava u inozemstvu (možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
 • priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice
Ako ste pravna osoba za izdavanje potvrde trebate:
 • ispuniti obrazac 6 - Obrazac kojim se traže podaci iz Prekršajne evidencije za pravnu osobu radi ostvarivanja prava u inozemstvu (možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
Zahtjev za izdavanje potvrde iz prekršajne evidencije možete predati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Odjelu za prekršajne evidencije, Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb ili putem pošte na navedenu adresu.

Ako ste zahtjev predali osobno ili po punomoćniku, potvrda će vam biti izdana isti dan.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave, na brojevima  telefona:
 • 01/3714-250
 • 01/3714-260
 • 01/3714-257
 • 01/3714-258
 • 01/3714-253 
 • 01/3714-254
 • 01/3714-262