Boravište

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje privremeno boravite, ali se na toj adresi niste trajno nastanili

Boravište prijavljujete ako će trajati dulje od tri mjeseca. Građani su dužni prijaviti boravište dok, s obzirom da se prijavljuje na unaprijed određeni rok te automatski ističe nakon proteka tog vremena, nije ga potrebno odjaviti osim u slučaju da adresu boravišta napustite ranije.

Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti podnose roditelji, odnosno skrbnici.

Boravište prijavljujete u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem boravište želite prijaviti. Prijavu boravišta podnosite u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto boravišta.

Prijava boravišta

Zahtjevu za prijavu boravišta potrebno je priložiti:
  • osobnu iskaznicu
  • potpisanu izjavu kojom građanin potvrđuje da privremeno boravi u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti boravište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 66,36 do 663,61 EUR
  • ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje boravište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu boravišta stanoprimca ili elektroničkim putem preko sustava e-Građani)
  • popunjeni obrazac prijave boravišta (Obrazac br. 1)
Hrvatski državljani koji imaju eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, boravište mogu prijaviti elektronički putem sustava e-Građani. Ova usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu nekretnine koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta koji će stanodavac, koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati.

Napomena:
Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, ako građanin mora u mjestu prijavljenog boravišta ostati duže od godinu dana zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je smješten u nekoj ustanovi, boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovi, o čemu građanin mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju. I u tim slučajevima boravište se mora produžavati nakon svakog proteka razdoblja od godinu dana od prve prijave boravišta.