Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Ovo uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim sudom ne vodi prekršajni postupak za prekršaje za koje je to propisano posebnim zakonom

Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak možete dobiti u općinskom sudu.

Izdavanje uvjerenja u sudu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.   

Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu vašeg prebivališta, odnosno sjedišta.
 
Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu i Općinski sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.

Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranici Sudovi Republike Hrvatske

Potrebna dokumentacija

Za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak potrebno je:
  • ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9a - možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
  • priložiti punomoć ako se uvjerenje traži za drugu osobu
  • predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži uvjerenje i osobe kojoj je dana punomoć
  • platiti sudsku pristojbu u iznosu od 3,98 eura u državnim biljezima ili priložiti potvrdu o uplati putem internet bankarstva, ako niste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi.