moj OIB

Usluga Moj OIB dostupna i putem sustava e-Građani

Usluzi se može pristupiti i direktno preko portala e-Građani, odabirom usluge iz kategorije Financije i porezi. 

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koja se koristi u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Moj OIB je usluga pregleda osobnih podataka iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima koju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama.

Pomoću usluge Moj OIB možete zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka. Nakon što zatražite elektronički zapis isti će Vam biti ponuđen za pohranjivanje kao pdf datoteka.