Domovnica

Domovnica je javna isprava kojom dokazujete hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured

Domovnica je jedna od isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.

Državljanstvo se dokazuje važećom osobnom iskaznicom, putovnicom ili vojnom iskaznicom, a ako nemate nijednu od tih isprava, državljanstvo dokazujete domovnicom.

Domovnica se izdaje iz knjige državljana, jedinstvene evidencije u koju se upisuju osobe koje su po odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle hrvatsko državljanstvo.

Evidenciju o državljanstvu za osobe s prebivalištem u Hrvatskoj vodi matični ured ovisno o mjestu upisa, a o hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u inozemstvu Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

Izdavanje domovnice

Domovnicu možete podići u najbližem matičnom uredu u Hrvatskoj. Tamo ćete ispuniti zahtjev za izdavanje domovnice.

Popis matičnih ureda s kontakt-podacima i radnim vremenom pronaći ćete na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Matični uredi u Hrvatskoj

Ako ste rođeni u inozemstvu i nemate prebivalište u Hrvatskoj, za izdavanje domovnice obratite se jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.