Rokovi i cijene izdavanja osobne iskaznice

Saznajte više informacija o cijenama i rokovima izdavanja osobne iskaznice

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji gjde se i preuzima: 
  • cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 13,27 EUR
  • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je  9,29 EUR
Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 25,88 EUR.

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 66,36 EUR.

Troškovi izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj i ako se ta osobna iskaznica izdaje u redovnom postupku (rok izdavanja 30 dana od podnošenja zahtjeva) podmirit će se iz Državnog proračuna, to jest za izdavanje tih osobnih iskaznica podnositelji ne moraju uplatiti iznos za troškove izdavanja.

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). 
Ogledni primjerak popunjene uplatnice možete pronaći na poveznici: Primjer popunjene uplatnice.
 
Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od podnošenja zahtjeva), jer će se u protivnom nepreuzeta osobna iskaznica poništiti.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je pet godina. Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 70 godina ima rok važenja od 40 godina.

Osoba s navršenih 70 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (pet godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 70 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.