Uporaba i aktivacija elektroničke osobne iskaznice (eOI)

Elektronička osobna iskaznica omogućuje elektroničku identifikaciju i izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa, jer ima do dva certifikata, identifikacijski i potpisni

U sklopu digitalizacije poslovnih procesa za koje je nužna visoka razina sigurnosti kod predstavljanja i vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, Ministarstvo unutarnjih poslova je 2015. godine počelo izdavati elektroničku osobnu iskaznicu, koja je vjerodajnica visoke razine sigurnosti, uz koju građani mogu koristiti sve e-usluge sustava e-Građani, ali i druge elektroničke usluge u Hrvatskoj, neovisno o pružatelju.

Identifikacijski certifikat koristi se za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama, dok potpisni služi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis.

Hrvatska e-osobna iskaznica je kao vjerodajnica visoke razine sigurnosti prihvaćena i na području Europskog gospodarskog prostora (zemlje EU-a, Norveška, Island i Lihtenštajn).
Kako bi e-osobna iskaznica mogla poslužiti kao vjerodajnica kod korištenja elektroničkih usluga, nužna je aktivacija njenog elektroničkog dijela.

Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI i sastoji se od tri osnovna koraka:
  • prva prijava na Portalu eOI i promjena inicijalne zaporke
  • preuzimanje besplatnog softverskog paketa i uputa za aktivaciju elektroničkog dijela eOI
  • aktivacija elektroničkog dijela eOI i promjena inicijalnog PIN-a.
Zaporka za pristup Portalu eOI i PIN-ovi za korištenje elektroničke osobne iskaznice izričita su odgovornost vlasnika iskaznice, te ih je dužan čuvati od gubitka ili odavanja drugima.

Nakon provedene aktivacije eOI je spremna za korištenje. 

Informacije o proceduri aktivacije mogu se dobiti u svim policijskim upravama, a pogledajte i video-upute uporabe i aktivacije eOI pod Dodatne informacije.