Izdavanje osobne iskaznice

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom dokazujete identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Hrvatskoj

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i imaju li ili nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Ako nemaju prebivalište u Hrvatskoj, upisat će se podatak o prebivalištu u inozemstvu i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta.

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj. Obvezna je i za osobe koje su navršile 16 godina života kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te su sklopile brak, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Predaja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje podnosi se policijskoj upravi ili postaji koja ima upravne poslove.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:
  • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja te priložiti dokaz o izvršenoj uplati (kod uplate putem Internet bankarstva potrebno je dokaz o uplati ispisati i priložiti zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice; cijene i primjer popunjene uplatnice su u članku Rokovi i cijene izdavanja osobne iskaznice)
  • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (putovnica), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji
  • priložiti jednu fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 centimetra (fotografiju nije  potrebno priložiti ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje fotografija već priložena, a izgled osobe nije značajno promijenjen)
  • potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja
  • dati otisak papilarnih linija lijevog i desnog kažiprsta.
Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Fotografija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice treba vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev, bez pokrivala za glavu.

Iznimno se za izdavanje osobne iskaznice može uzeti fotografija na kojoj je osoba s pokrivalom za glavu, ako ga nosi iz medicinskih ili vjerskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.
 
Osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.
Iznimke za bolesne i osobe s invaliditetom
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je dati otisak papilarnih linija lijevog i desnog kažiprsta, no ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jednu ruku uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci papilarnih linija se ne uzimaju ako to zbog medicinskih razloga, koji nisu privremeni, nije moguće.

Također iznimno, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima ih nose, te im se na njihov zahtjev izdaje osobna iskaznica na kojoj se na poleđini nalazi oznaka za osobnu iskaznicu „OI“ na Brailleovom pismu.
 
U slučajevima kada se radi o teškoj bolesti, starim i nepokretnim osobama, odnosno o pojedinačnim i opravdanim zahtjevima, nadležne policijske uprave/postaje uz prethodni dogovor organiziraju izlazak službene osobe na teren radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje isprave.
 
Detaljnije informacije o izdavanju osobne iskaznice, iznimkama, predaji zahtjeva za dijete, prestanku važenja osobne iskaznice, odnosno sve informacije o elektroničkoj osobnoj iskaznici potražite na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Osobna iskaznica (eOI).