Elektronički nosači podataka, vrste i rok važenja

Osobna iskaznica sadrži dva elektronička nosača podataka

Na jedan elektronički nosač podataka (čip) pohranjuju se prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima.

Na drugi elektronički nosač podataka se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice mogu pohraniti jedan ili dva certifikata

Vrste certifikata:
  • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
  • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška kvalificiranom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis. 
Digitalni certifikati pohranjuju se ovisno o dobi:
  • eOI izdana osobama do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
  • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 70 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
  • osobe s navršenih 70 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata. 
Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu na portal e-Građani i druge e-usluge.

Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis.
 
Osoba s navršenih 70 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (pet godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 70 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.