Sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim uz Domovinski rat

Ministarstvo hrvatskih branitelja svake godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim uz Domovinski rat

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:
 • pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
  • izrada natječajnog elaborata - programa natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski itd.)
  • provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja)
  • izrada projektne dokumentacije te stručni i projektantski nadzor (za rješenja dobivena u javnom natječaju),
 • izgradnja spomen-obilježja za rješenja dobivena u postupku javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu:
  • izrada spomen-obilježja (skulpture) - lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
  • izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
 • izgradnja spomen-obilježja za rješenja izrađena po ovlaštenim osobama bez javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu:
  • izrada spomen-obilježja (skulpture) - lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
  • izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
  • uređenje, rekonstrukcija, sanacija ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja male vrijednosti (spomen-ploča, jednostavni objekti u prostoru i sl. za koje nije nužno ishođenje dokumenata prostornog uređenja uz odgovarajuću potvrdu javno-pravnog tijeka), do najviše 12.000,00 eura.
 Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Zahtjevi za sufinanciranje zaprimaju se nakon objave Javnog poziva. Uvjete, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti i potrebne obrasce možete tijekom razdoblja u kojem je Javni poziv otvoren, pronaći na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod Aktualni javni pozivi.