Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja vam omogućuje korištenje usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU-a, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj

Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card. 

Ako se kao osigurana osoba HZZO-a, za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice Europske unije (EU) i Europskog ekonomskog prostora (EEP - Norveška, Island i Lihtenštajn), a od 1. siječnja 2017. godine i Švicarske, iznenada razbolite, ozlijedite ili doživite nesreću, uz Europsku karticu imate pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a.

Troškovi pokriveni EKZO-om

Europska kartica zdravstvenog osiguranja pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu javite kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku.

Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje (na primjer, kontrola visokog tlaka), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga potreban je prethodan dogovor sa zdravstvenom ustanovom države u koju osoba namjerava otputovati.

Putno osiguranje

Europska kartica nije alternativa putnom osiguranju te ne pokriva troškove planiranog liječenja. EKZO se koristi izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da ste osigurani u državi boravka, uz obvezu podmirenja participacije ako je plaćaju i osigurane osobe države boravka.

Postupak za dobivanje kartice 

Za izdavanje kartice trebate se osobno obratiti regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a, ili podnijeti zahtjev putem sustava e-Građani.
 

EKZO možete dobiti i na tzv. redomatu (sustavi za uvođenje elektroničkih redova čekanja), koji imaju dodatnu mogućnost trenutne izrade EKZO iskaznice u roku manje od minute i to upisom OIB-a/MBO-a osiguranika. Takvi redomati se nalaze u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12, u Regionalnom uredu HZZO-a u Splitu na adresi Obala Kneza Branimira 14, u Regionalnom uredu HZZO-a u Rijeci na adresi Slogin kula 1, te u Regionalnom uredu HZZO-a u Osijeku na adresi Ul. kralja Zvonimira 1B. Putem redomata izrađenu iskaznicu preuzimate odmah.

Kartica se izdaje besplatno, a uvjet za njezino izdavanje je uredna prijava na obvezno zdravstveno osiguranje. Ujedno se ne naplaćuje poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (tzv. "putno osiguranje").

Europska kartica zdravstvenog osiguranja važi do datuma koji je na njoj naveden, a u pravilu tri godine. Izdavanje nove kartice može se zatražiti u roku od 30 kalendarskih dana prije isteka važeće, a ako izgubite status osigurane osobe, morate karticu vratiti HZZO-u.

Certifikat kao privremena zamjena za karticu 

Ako iz nekog razloga niste u posjedu svoje kartice za vrijeme dok se nalazite u inozemstvu, možete se obratiti direktno nadležnoj područnoj službi HZZO-a radi izdavanja Certifikata. Izdavanje Certifikata možete zatražiti i preko ustanove u mjestu boravka ili možete osobno podmiriti troškove te po povratku u Hrvatsku zatražiti njihovu naknadu.

Certifikat se izdaje:

  • u slučaju krađe, gubitka kartice ili u slučaju kada kao osigurana osoba HZZO-a ostanete bez kartice zbog nekog drugog razloga (certifikat se izdaje do kraja razdoblja važenja izdane EKZO)
  • u slučaju neočekivanog iznenadnog odlaska u inozemstvo (certifikat se izdaje za razdoblje boravka u određenoj državi)
  • u slučajevima kada je iz evidencije HZZO-a očigledno da imate pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana (certifikat vrijedi do isteka osiguranja).


Certifikat vam izdaje nadležni regionalni ured ili područna služba HZZO-a, odmah po zaprimanju zahtjeva, s važenjem od jednog do najviše 90 dana.